| | ѕол≥ц≥€ зупинила ваш автомоб≥ль: ѕрава вод≥€
—оциум

ѕол≥ц≥€ зупинила ваш автомоб≥ль: ѕрава вод≥€

0
ѕол≥ц≥€ зупинила ваш автомоб≥ль: ѕрава вод≥€

ѕол≥ц≥€ зупинила ваш автомоб≥ль: ѕрава вод≥€
Ќац≥ональна пол≥ц≥њ регулюЇ дорожн≥й рух та зд≥йснюЇ контроль за дотриманн€м ѕравил дорожнього руху його учасниками та за правом≥рн≥стю експлуатац≥њ транспортних засоб≥в на вулично-дорожн≥й мереж≥ (п. 11 ч. 1 ст. 23 «” "ѕро Ќац≥ональну пол≥ц≥ю"). ќкр≥м цього, вона видаЇ дозволи на рух окремих категор≥й транспортних засоб≥в; у випадках, визначених законом, видаЇ та погоджуЇ дозв≥льн≥ документи у сфер≥ безпеки дорожнього руху (вод≥йське посв≥дченн€ тощо; п. 13 ч. 1 ст. 23 «” "ѕро Ќац≥ональну пол≥ц≥ю").
1. ¬ас зупинив пол≥цейський.
«упиненн€ транспортного засобу зд≥йснюЇтьс€ виключно жезлом, а у вин€ткових випадках Ц жестом руки. ѕри цьому пол≥цейський спочатку вказуЇ на транспортний зас≥б, €кий повинен зупинитис€, а пот≥м Ц на м≥сце, де йому сл≥д зупинитис€ (п. 27.3. Ќаказу 111). «аконом (п. 1-9 ч. 1 ст. 35 «” "ѕро Ќац≥ональну пол≥ц≥ю") визначений вичерпний перел≥к випадк≥в, €к≥ надають право прац≥внику пол≥ц≥њ зупинити транспортний зас≥б, а саме:
1) €кщо вод≥й порушив ѕравила дорожнього руху;
2) €кщо Ї очевидн≥ ознаки, що св≥дчать про техн≥чну несправн≥сть транспортного засобу;
3) €кщо Ї ≥нформац≥€, що св≥дчить про причетн≥сть вод≥€ або пасажир≥в транспортного засобу до вчиненн€ дорожньо-транспортноњ пригоди, крим≥нального чи адм≥н≥стративного правопорушенн€, або €кщо Ї ≥нформац≥€, що св≥дчить про те, що транспортний зас≥б чи вантаж можуть бути обТЇктом чи знар€дд€м учиненн€ дорожньо-транспортноњ пригоди, крим≥нального чи адм≥н≥стративного правопорушенн€;
4) €кщо транспортний зас≥б перебуваЇ в розшуку;
5) €кщо необх≥дно зд≥йснити опитуванн€ вод≥€ чи пасажир≥в про обставини вчиненн€ дорожньо-транспортноњ пригоди, крим≥нального чи адм≥н≥стративного правопорушенн€, св≥дками €кого вони Ї або могли бути;
6) €кщо необх≥дно залучити вод≥€ транспортного засобу до наданн€ допомоги ≥ншим учасникам дорожнього руху або пол≥цейським, або €к св≥дка п≥д час оформленн€ протокол≥в про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн€ чи матер≥ал≥в дорожньо-транспортних пригод;
7) €кщо уповноважений орган державноњ влади прийн€в р≥шенн€ про обмеженн€ чи заборону руху;
8) €кщо спос≥б закр≥пленн€ вантажу на транспортному засоб≥ створюЇ небезпеку дл€ ≥нших учасник≥в дорожнього руху;
9) порушенн€ пор€дку визначенн€ ≥ використанн€ на транспортному засоб≥ спец≥альних св≥тлових або звукових сигнальних пристроњв.
” кожному раз≥ прац≥вник пол≥ц≥њ зобовТ€заний по≥нформувати вод≥€ про конкретну причину зупиненн€ ним транспортного засобу з детальним описом п≥дстави зупинки, визначеноњ у цих статт€х. Ќа вимогу пол≥цейського зупинку варто зд≥йснювати з дотриманн€м вимог ѕƒ– (п. 2.4 ѕƒ–).
Ќе посп≥шайте "кидатись в об≥йми пол≥цейським", виб≥гаючи з автомоб≥л€, поки не зТ€суЇте його нам≥р≥в. « автомоб≥л€ не виходьте, а зачекайте прац≥вника пол≥ц≥њ, знаход€чись в автомоб≥л≥. ‘≥ксатори дверей установ≥ть у нижнЇ положенн€, дл€ сп≥лкуванн€ приспуст≥ть скло вод≥йських дверей. ѕол≥цейський в≥дпов≥дно до п. 27.4. Ќаказу 111 маЇ право запросити вод≥€ вийти з автомоб≥л€ лише:
- з метою усуненн€ техн≥чноњ несправност≥ транспортного засобу або порушень правил перевезенн€ вантаж≥в;
- коли Ї достатн≥ п≥дстави вважати, що вод≥й знаходитьс€ в стан≥ спТ€н≥нн€;
- коли вод≥й або пасажири п≥дозрюютьс€ в скоЇнн≥ злочину;
- коли Ї необх≥дною участь вод≥€ в оформленн≥ документ≥в або наданн≥ допомоги ≥ншим учасникам дорожнього руху.
ѕри на€вност≥ ауд≥о-, в≥деоф≥ксуючого пристрою (моб≥льний телефон з техн≥чними можливост€ми тощо) Ц ув≥мкн≥ть його.
«аф≥ксуйте автомоб≥ль, на €кому несе службу пол≥цейський. ” раз≥ знаходженн€ поблизу ≥нших зупинених транспортних засоб≥в, вод≥њв чи пасажир≥в Ц заф≥ксуйте њх та запиш≥ть номерн≥ знаки цих транспортних засоб≥в з метою встановленн€ потенц≥йних св≥дк≥в на випадок суперечливих правов≥дносин з пол≥ц≥Їю.
„итайте также: »нспектор патрульной службы торговал оружием и патронами (‘ќ“ќ)
якщо пол≥цейський змусив ¬ас зупинитис€ в одному з м≥сць, заборонених дл€ зупинки (п. 15.9. ѕƒ–) Ц заф≥ксуйте обТЇкти, розташован≥ б≥л€ ¬ас, таким чином, щоб можна було ≥дентиф≥кувати м≥сце розташуванн€ ¬ашого автомоб≥л€. «упин€ти транспортн≥ засоби в м≥сц€х, заборонених ѕƒ– (кр≥м зал≥зничних перењзд≥в), пол≥цейський маЇ право лише у виключних випадках (достатн≥ п≥дстави вважати, що вод≥й перебуваЇ у стан≥ спТ€н≥нн€, п≥дозрюЇтьс€ у скоЇнн≥ злочину, залишив м≥сце ƒ“ѕ, створюЇ авар≥йн≥ ситуац≥њ ≥ншим учасникам руху) (п. 12.11. Ќаказу 111).
2. як вести бес≥ду ≥з пол≥цейським на дороз≥?
ѕ≥д час зупинки транспортного засобу пол≥цейський зобовТ€заний без затримки п≥д≥йти до вод≥€, а не змушувати його витрачати час (п. 27.4. Ќаказу 111).
”важно вислухайте ≥ заф≥ксуйте зверненн€ до ¬ас прац≥вника пол≥ц≥њ, заборона таких д≥њ Ї протиправною. ѕ≥д час зверненн€ до вод≥€ пол≥цейський зобовТ€заний: прив≥татис€; ч≥тко й зрозум≥ло назвати свою посаду, званн€ та пр≥звище; пов≥домити про причину зупинки транспортного засобу, суть зверненн€, суть скоЇного правопорушенн€ у випадку його вчиненн€. Ќа вимогу учасника дорожнього руху пол≥цейський зобовТ€заний предТ€вити своЇ службове посв≥дченн€ (ч. 3 ст. 18 «” "ѕро Ќац≥ональну пол≥ц≥ю").
ѕол≥цейський маЇ право висловити вимогу про предТ€вленн€ вод≥Їм:
а) посв≥дченн€ на право керуванн€ транспортним засобом;
б) реЇстрац≥йного документа на транспортний зас≥б;
в) пол≥са (сертиф≥ката) обовТ€зкового страхуванн€ цив≥льно-правовоњ в≥дпов≥дальност≥ власник≥в наземних транспортних засоб≥в дл€ перев≥рки ( пункти. 14.7., 27.2. Ќаказу 111; п≥дпункт "а" п. 2.4. ѕƒ–).
Ќазван≥ документи надавати в руки пол≥цейського не обовТ€зково, достатньо показати в розгорнутому вигл€д≥. ¬имога прац≥вника пол≥ц≥њ передати йому у руки документи протиправна (абзац 2 ч. 2 ст. 16 «” "ѕро дорожн≥й рух"; п≥дпункт "а" п. 2.4. ѕƒ–). ѕеред тим, €к предТ€вити своњ документи, бажано висловити вимогу до нього предТ€вити його службове посв≥дченн€).
« посв≥дченн€ бажано переписати пр≥звище, ≥мТ€, по батьков≥, званн€, посаду дл€ можливого оскарженн€ д≥й до прокуратури чи до суду, також уточнити причину зупинки ≥ суть скоЇного правопорушенн€. Ќе забудьте записати номер нагрудного знака прац≥вника, в≥н також може ¬ам знадобитис€ дл€ його ≥дентиф≥кац≥њ (його не можна приховувати або будь-€ким чином перешкоджати прочитанню ≥нформац≥њ на ньому та ф≥ксуванню його за допомогою техн≥чних засоб≥в Ц ч.3 ст. 20 «” "ѕро Ќац≥ональну пол≥ц≥ю").
” взаЇмов≥дносинах з учасниками дорожнього руху прац≥внику пол≥ц≥њ заборон€Їтьс€: звертатис€ на "ти"; використовувати погрозлив≥ чи ображаюч≥ жести; допускати при сп≥лкуванн≥ зневажливий тон, груб≥сть, невв≥чливе викладенн€ зауважень, вирази або репл≥ки, €к≥ ображають людську г≥дн≥сть, погрози; предТ€вл€ти безп≥дставн≥ звинуваченн€ (п. 17.2. Ќаказу 111).
«верн≥ть увагу, чи в≥дпов≥дають пр≥звище, званн€ та посада тим, €к≥ назвав пол≥цейський при зверненн≥, ≥ чи не зак≥нчивс€ терм≥н д≥њ посв≥дченн€. ” раз≥ ви€вленн€ нев≥дпов≥дност≥ чи зак≥нченн€ терм≥ну д≥њ посв≥дченн€, вимоги такого прац≥вника не виконуйте, негайно телефонуйте черговому пол≥ц≥њ за телефоном 102 та на телефон дов≥ри (телефони Ї на сайт≥ ћ¬—). ћожливо такий "пол≥цейський" Ї просто шахраЇм у форм≥, €кий таким чином заробл€Ї грош≥, що Ї злочином, передбаченим ст. 390    ”крањни.
3. ѕрац≥вники пол≥ц≥њ хочуть зд≥йснити огл€д ¬ашого автомоб≥л€.
„итайте также: Ћёƒ» « ƒќЅ–»ћ —≈–÷≈ћ: ¬„»Ќќ   ќѕ≤¬ «¬ќ–”Ў»¬ ∆»“≈Ћ≤¬ Ћ№¬ќ¬ј (‘ќ“ќ)
«г≥дно п≥дпункту "в" пункту 2.4. ѕƒ– на вимогу прац≥вника пол≥ц≥њ вод≥й повинен дати можлив≥сть огл€нути транспортний зас≥б, але в≥дпов≥дно до законодавства та за на€вност≥ на те законних п≥дстав.  р≥м ѕƒ–, право прац≥вникам правоохоронних орган≥в огл€нути в певних випадках ¬аш автомоб≥ль надаЇтьс€ також низкою норм  ”пјѕ, «” "ѕро Ќац≥ональну пол≥ц≥ю", «” "ѕро заходи протид≥њЕ" тощо. ѕроте жодна з цих норм не визначаЇ меж≥ такого огл€ду (огл€нути автомоб≥ль зовн≥, чи огл€нути салон автомоб≥л€, у тому числ≥ важкодоступн≥ м≥сц€). “ака невизначен≥сть прац≥вниками пол≥ц≥њ, €к правило, тлумачитьс€ на свою користь. Ѕ≥льш того, новий «акон "ѕро Ќац≥ональну пол≥ц≥ю" встановлюЇ додаткову форму огл€ду - "поверхневу перев≥рку", €к≥й також п≥ддаютьс€ транспортн≥ засоби. ” такому випадку пол≥цейський маЇ право вимагати в≥дкрити кришку багажника та/або двер≥ салону (ч. 5 ст. 34 «” "ѕро Ќац≥ональну пол≥ц≥ю"). јле ¬и все одно повинн≥ самост≥йно показати пол≥цейському вм≥ст особистих речей чи транспортного засобу.
 р≥м того майте на уваз≥, що огл€д в≥д обшуку в≥др≥зн€Їтьс€ тим, що при огл€д≥ активн≥ д≥њ зд≥йснюютьс€ ¬ами (наприклад, ¬и самост≥йно в≥дкриваЇте багажник, двер≥ салону, демонструЇте закрит≥ м≥сц€ салону тощо), виконуючи вимоги пол≥цейського, а в≥н в свою чергу лише спостер≥гаЇ за ¬ашими д≥€ми та речами, н≥ до чого не торкаючись руками. «а результатами огл€ду обовТ€зково складаЇтьс€ протокол, один екземпл€р €кого ¬и маЇте отримати. јле, €кщо це "поверхнева перев≥рка", межу м≥ж €кою в≥др≥знити в цьому випадку складно, протокол не складаЇтьс€, так≥ д≥њ, на жаль, н≥€ким чином не ф≥ксуютьс€.
http://ua.112.ua/...

≈ще по теме

ѕерел≥к п≥дстав затриманн€ транспортного засобу за допомогою евакуатора

ѕерел≥к п≥дстав затриманн€ транспортного засобу за допомогою евакуатора

12-04-2016, 18:02
9 причин дл€ зупинки авто за новим законом Ђѕро нац≥ональну пол≥ц≥юї

9 причин дл€ зупинки авто за новим законом Ђѕро нац≥ональну пол≥ц≥юї

10-04-2016, 12:16
«а що тепер пол≥ц≥€ може зупинити авто - результат реформи дл€ вод≥€

«а що тепер пол≥ц≥€ може зупинити авто - результат реформи дл€ вод≥€

26-01-2016, 08:58
Ќова ƒј≤:  оли пол≥цейський маЇ право зупинити ваш автомоб≥ль?

Ќова ƒј≤:  оли пол≥цейський маЇ право зупинити ваш автомоб≥ль?

4-01-2016, 10:57
якщо ¬ас на вулиц≥ зупинив сп≥вроб≥тник пол≥ц≥њ!

якщо ¬ас на вулиц≥ зупинив сп≥вроб≥тник пол≥ц≥њ!

2-12-2015, 23:58
 ќЋ» ѕќЋ≤÷≈…—№ »… ћј™ ѕ–ј¬ќ ѕ≈–≈¬≤–»“» ” ¬ј— ƒќ ”ћ≈Ќ“»

 ќЋ» ѕќЋ≤÷≈…—№ »… ћј™ ѕ–ј¬ќ ѕ≈–≈¬≤–»“» ” ¬ј— ƒќ ”ћ≈Ќ“»

12-11-2015, 21:57
—оциум

–едактор раздела —оциум
Ќаписать на e-mail