| | Порошенко ввел новую должность в СНБО
Социум

Порошенко ввел новую должность в СНБО

0
Порошенко ввел новую должность в СНБО

Порошенко ввел новую должность в СНБО
Президент Украины Петр Порошенко ввел должность руководителя аппарата Совета национальной безопасности и обороны.
Об этом говорится в указе, опубликованном 25 апреля пресс-службойглавы государства.
Согласно документу №171/2016, руководитель аппарата СНБО назначается и увольняется секретарем СНБО. Руководитель аппарата может иметь несколько заместителей. Он распоряжается бюджетными средствами, утверждает должностные инструкции сотрудников, а также присваивает ранги государственным служащим.
Наряду с этим, Порошенко наделил секретаря СНБО полномочиями организовывать работу ставки Верховного Главнокомандующего, а также военного кабинета СНБО.
Указ вступает в силу в понедельник, 25 апреля 2016 года.
Читайте также: Украинцы больше доверяют СМИ, чем Порошенко
"Обозреватель" предлагает своим читателям ознакомиться с полным текстом документа.
Указ президента України №171/2016
Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України
Відповідно до пункту 18 частини першої статті 106 Конституції України та Закону України "Про Раду національної безпеки і оборони України" постановляю:
1. Затвердити структуру Апарату Ради національної безпеки і оборони України (додається).
2. Внести до Положення про Апарат Ради національної безпеки і оборони України, затвердженого Указом Президента України від 14 жовтня 2005 року № 1446 "Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України" (зі змінами, внесеними Указами від 13 січня 2006 року № 2, від 17 липня 2006 року № 614, від 11 вересня 2006 року № 750, від 29 листопада 2006 року № 1008, від 15 квітня 2008 року № 354, від 17 березня 2009 року № 162, від 3 січня 2012 року № 2, від 6 квітня 2012 року № 251 і від 20 квітня 2012 року № 277), такі зміни:
1) у пункті 6 слова "Загальне керівництво Апаратом" замінити словами "Спрямування та координацію роботи Апарату";
2) у пункті 7:
доповнити пункт підпунктами 101 – 104 такого змісту:
"101) організовує роботу Ставки Верховного Головнокомандувача у разі її утворення;
102) організовує роботу Воєнного кабінету Ради національної безпеки і оборони України та є за посадою його секретарем;
103) подає на затвердження Президентові України проекти положень про міжвідомчі комісії, робочі та консультативні органи Ради, в яких визначаються функції та повноваження цих органів;
104) вносить на розгляд Ради пропозиції щодо проекту Закону України про Державний бюджет України по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони";
підпункти 12 і 13 виключити;
підпункт 14 викласти в такій редакції:
"14) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення працівників Апарату Ради, присвоєння їм військових і спеціальних звань, відзначення їх державними нагородами України, а також про невідповідність працівників Апарату Ради займаним посадам";
Читайте также: Порошенко хочет, чтоб Турчинов организовал работу ставки Верховного главнокомандующего. Когда она появится
підпункт 15 виключити;
3) у пункті 9 слова "Першого заступника" та "Першим заступником" замінити відповідно словами "перших заступників" та "першими заступниками";
4) пункт 10 викласти в такій редакції:
"10. Апарат Ради очолює Керівник Апарату Ради національної безпеки і оборони України, який призначається на посаду та звільняється з посади Секретарем Ради національної безпеки і оборони України у порядку, визначеному законодавством про державну службу.
Керівник Апарату Ради національної безпеки і оборони України є державним службовцем і здійснює повноваження з питань державної служби та організації роботи державних службовців та інших працівників в Апараті Ради.
Керівник Апарату Ради національної безпеки і оборони України може мати заступників, у тому числі першого";
5) доповнити Положення пунктами 101 і 102 такого змісту:
"101. Керівник Апарату Ради національної безпеки і оборони України:
1) організовує роботу Апарату Ради, здійснює керівництво його діяльністю та забезпечує виконання Апаратом Ради покладених на нього функцій;
2) організовує планування роботи з персоналом в Апараті Ради, в тому числі організовує відповідно до законодавства проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби;
3) подає на затвердження Секретареві Ради національної безпеки і оборони України штатний розпис та кошторис Апарату Ради, а також положення про його самостійні структурні підрозділи;
4) здійснює в установленому порядку розпорядження бюджетними коштами;
5) затверджує посадові інструкції працівників;
6) призначає на посади та звільняє з посад в установленому порядку державних службовців Апарату Ради, вирішує відповідно до законодавства інші питання проходження ними державної служби в Апараті Ради;
7) присвоює ранги державним службовцям Апарату Ради, які займають посади державної служби відповідної категорії;
8) забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців Апарату Ради;
9) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення державних службовців Апарату Ради, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;
10) подає Секретареві Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо присвоєння працівникам Апарату Ради військових і спеціальних звань, відзначення їх державними нагородами України;
11) здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в Апараті Ради;
12) виконує функції роботодавця стосовно працівників Апарату Ради, які не є державними службовцями;
13) створює в Апараті Ради належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;
14) здійснює інші повноваження відповідно до законів України, актів Президента України та інших актів законодавства України.
102. Керівник Апарату Ради національної безпеки і оборони України у межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази".
3. Визнати такою, що втратила чинність, статтю 2 Указу Президента України від 27 січня 2015 року № 37 "Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України".
4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Петро Порошенко.
25 квітня 2016 року...

Еще по теме

Сьогодні у ВР розглянуть питання суддів Криму

Сьогодні у ВР розглянуть питання суддів Криму

19-04-2016, 14:50
Україна налагодила випуск ракет без комплектуючих з Росії

Україна налагодила випуск ракет без комплектуючих з Росії

4-03-2016, 23:25
Список недолюстрованих посадовців

Список недолюстрованих посадовців

27-01-2016, 18:49
Порошенко анонсував люстрацію серед своїх друзів

Порошенко анонсував люстрацію серед своїх друзів

1-01-2016, 09:56
В Украине введено в действие секретное решение СНБО

В Украине введено в действие секретное решение СНБО

11-12-2015, 14:48
Реформи в апараті Верховної Ради або журналістам вхід заборонено

Реформи в апараті Верховної Ради або журналістам вхід заборонено

6-11-2015, 06:02
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail