| | В Україні кардинально зменшується кількість населення
Социум

В Україні кардинально зменшується кількість населення

0
В Україні кардинально зменшується кількість населення

В Україні кардинально зменшується кількість населення
Якщо 1919 року Україна за кількістю населення посідала 10 місце на планеті, то 1960-го - 14-те, 1990-го - 22-ге, 2000-го - 25-те, 2015-го - 32-ге.
В Україні кардинально змен­шується кількість населення. На початку 1993 року було зафіксо­вано 52,244 млн осіб. За даними перепису 2001 року ця кількість скоротилася до 48,241 млн осіб. Станом на 1 січня 2009 року в Ук­раїні проживало 46,038 млн осіб. А вже станом на 1 квітня 2016 ро­ку чисельність населення Украї­ни, за даними Державної служби статистики України, становила 42,708 млн осіб (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя).
Для сучасної демографічної ситуації характерне поступове старіння населення України. Внаслідок постійного зниження народжуваності впродовж остан­нього століття чисельність дітей знизилася з приблизно 40 % на початку XX століття до 15 % на початку XXI-го. Зростає кількість населення старшого за 60 років - від 3-4 % на початку XX ст. до 21 % на початку XXI ст.
Водночас спостерігається ви­сока смертність населення, пере­дусім чоловіків. Близько третини чоловіків не доживає до 60 років. У нас це приблизно 28%, у Польщі - 18 %, у Швей­царії - 8 %.
Із середини 2014 року в нашій країні помітна тенденція змен­шення народжуваності. Якщо у 2013-2014 роках реєструвалося до 500 тисяч пологів на рік, то 2014-го ця цифра скоротилася до 400 тисяч.
Читайте также: Социологи назвали две самые нелюбимые украинцами национальности
Українці не володіють статками на своїй землі; їм не на­лежать інформаційні джерела; українська культура деформова­на. Через ці причини еміграція набуває широкого розмаху. У ба­гатьох населених пунктах Захід­ної України майже немає дорос­лого населення, бо всі перебува­ють на заробітках за кордоном. А на сході гине майбутнє нації - українська молодь.
Українське село, по суті, зни­щують. А Україна стає безпер­спективною для українців. Наша держава живе ще за інерцією ра­дянських часів. Досі відсутнє су­часне бачення демографічної по­літики.
Павло Мовчан...

Еще по теме

Кабмін готується до перепису населення

Кабмін готується до перепису населення

8-09-2016, 18:59
В Україні значно збільшилася кількість безробітних

В Україні значно збільшилася кількість безробітних

6-08-2016, 16:41
ООН: За ввесь час проведення АТО в Україні постраждало майже 32 тисячі люде ...

ООН: За ввесь час проведення АТО в Україні постраждало майже 32 тисячі люде ...

3-08-2016, 16:18
В столиці почали більше народжувати і менше одружуватися

В столиці почали більше народжувати і менше одружуватися

26-07-2016, 14:45
Краще там, де нас нема: Польща знов знизила ціну на газ для населення

Краще там, де нас нема: Польща знов знизила ціну на газ для населення

7-07-2016, 11:12
У Києві почалася епідемія грипу - СЕС

У Києві почалася епідемія грипу - СЕС

1-02-2016, 13:53
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail